środa, 19 października 2016

Promocja książki "Przypadki miłosne pięciu kobiet. Kōshoku gonin onna 好色五人女"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na temat twórczości Ihary Saikaku połączone z promocją książki "Przypadki miłosne pięciu kobiet. Kōshoku gonin onna 好色五人女" w przekładzie Katarzyny Sonnenberg.

W dyskusji na temat literatury i kultury okresu Edo wezmą udział prof. Romuald Huszcza, dr Senri Sonoyama oraz dr Katarzyna Sonnenberg.
Spotkanie odbędzie się 3 listopada o godzinie 17.00 w Bibliotece Jagiellońskiej  

Więcej informacji o wydarzeniu https://www.facebook.com/events/973948796066014/

poniedziałek, 17 października 2016

Wyjątkowa, osobista opowieść o jedzeniu i o dwudziestowiecznym ZSRR

Szarlotka Lenina i inne sekrety kuchni radzieckiej
 
W porywających wspomnieniach Anya von Bremzen odtwarza siedem dekad sowieckiego życia przez pryzmat gotowania i jedzenia, rekonstruuje też wzruszającą historię rodzinną, obejmującą trzy pokolenia. Osobista narracja jest osadzona w rzeczywistości historycznej - ukazuje krwawe rekwizycje zboża za Lenina, maniery Stalina przy stole, debaty kuchenne Chruszczowa, katastrofalną w skutkach politykę antyalkoholową Gorbaczowa, wreszcie upadek ZSRR. Wszystko to spaja w jedną całość ironiczny humor autorki, jej żarliwa nostalgia i przenikliwe spostrzeżenia. Sowiecka sztuka kulinarna poruszy zarówno waszą duszę, jak i zmysły.

„Niebywale rozrywkowa uczta duchowa”.
„Independent”

„Prześmiewcze, skłaniające do refleksji, łamiące schematy gatunkowe”.
„Wall Street Journal”

„Wzruszające i pełne czarnego humoru”.
„Sunday Times”

Więcej na: www.wuj.pl

wtorek, 11 października 2016

Wieszczowie i gazeciarze


Polecamy nowość!  Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romantyzmu” autorstwa Edyty Żyrek-Horodyskiej 

„Trybuna Ludów”, „The Friend” czy „Phöbus” to tylko niektóre z tytułów prasowych powołanych do istnienia przez pisarzy doby romantyzmu. Niniejsza książka ukazuje niedocenione dotychczas przez historyków prasy i literatury związki europejskich twórców z niezwykle dynamicznie rozwijającą się wówczas prasą. Autorka odpowiada na pytanie, dlaczego tak wielu ówczesnych pisarzy, na przykład Mickiewicz, Norwid, Coleridge, Balzak, Heine, wiązało się z redakcjami czasopism. Opisuje narodziny pierwszej generacji prasy masowej w epoce „czucia i wiary”.

www.wuj.pl

środa, 5 października 2016

Nowość! Powieść irlandzka w XXI wieku. SzkicePowieść irlandzka w XXI wieku. Szkice

red. Ewa Kowal , red. Robert Kusek

Powieść irlandzka w XXI wieku to zaproszenie do zapoznania się z bogactwem i różnorodnością prozy irlandzkiej początku XXI wieku. Autorzy zgromadzonych w książce artykułów analizują jedenaście powieści autorstwa znanych i cenionych w Polsce powieściopisarzy (John Banville, John McGahern, Edna O’Brien, Colm Tóibín), a także twórców z rzadka tłumaczonych (Anne Enright, Emma Donoghue) oraz tych, którzy jak dotąd w ogóle nie zaistnieli na polskim rynku wydawniczym (Eimear McBride, Alan Monaghan). Geografia i autobiografia, globalność i lokalność, przemoc i żałoba, pamięć i historia to najważniejsze z tematów podejmowanych w przedstawionych tu powieściach. Autorzy artykułów ukazują rozmaite ujęcia tej problematyki, równocześnie dokonując analizy formalnej omawianych utworów i oferując przegląd refleksji krytycznoliterackich na ich temat.

Więcej na: www.wuj.pl

wtorek, 4 października 2016

Nowość! "Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa" autorstwa Tomasza Lesia„Autor zrekonstruował i poddał wszechstronnej, krytycznej analizie klasyczne starożytne koncepcje mądrości, które można wywieść z tekstów źródłowych, tj. dzieł Platona i Arystotelesa oraz z relacji dotyczących nauczania Sokratesa. Dzięki wnikliwemu i rzetelnemu badaniu tych starannie dobranych tekstów, jak również dzięki dobrej znajomości literatury przedmiotu i własnej inwencji interpretacyjnej, Tomasz Leś zdołał opracować, w systematyczny sposób przedstawić i uzasadnić wielowariantowy, choć w swych zasadniczych rysach spójny model, stanowiący odpowiednik historycznych koncepcji mądrości wielkich klasyków filozofii greckiej. Budując ten model, rzetelnie zaprezentował oryginalność i specyfikę poglądów każdego z trzech wielkich klasyków, a także uwzględnił zarówno jawne, jak i mniej oczywiste różnice między ich koncepcjami (w szczególności elementy polemiczne wobec poprzedników w koncepcji Arystotelesa). Zaakcentował jednak to, co może stanowić część wspólną ich myślenia o mądrości, a przynajmniej świadczyć o ciągłości pewnych intelektualnych zainteresowań i predylekcji, pewnych sposobów ujmowania badanego zagadnienia tudzież formułowania i rozwiązywania pojawiających się w jego ramach problemów. Autor daje dowody nie tylko badawczej dociekliwości, lecz również rozległej erudycji, gdy ukazuje aktualny stan badań i najbardziej dyskutowane kwestie sporne w interesującej go dziedzinie, kiedy kompetentnie odczytuje i konfrontuje ze sobą hipotezy i argumenty antagonistów we współczesnych sporach dotyczących na przykład możliwych sposobów rozumienia sokratejskiego intelektualizmu etycznego czy właściwego sensu Platońskiego stanowiska co do możliwości efektywnego osiągnięcia mądrości. W obu tych spornych zagadnieniach nie tylko prezentuje koncepcje uznanych badaczy, ale też z powodzeniem sam włącza się do ich dyskusji, waży i ocenia przedstawione przez nich racje, ujawnia – choć z reguły dość ostrożnie – własny punkt widzenia i w ten sposób angażuje w dyskusję czytelników swojej rozprawy.”
Z recenzji dr. hab. Jana Kiełbasy

Więcej na www.wuj.plPoczątek formularza
Początek formularza

niedziela, 2 października 2016

Genealogie psychoterapii. Fragmenty dyskursu egzystencjalnego

 Nowość autorstwa Małgorzaty Opoczyńskiej

Jeden z cytatów autorstwa Rolanda Barthes’a, który poprzedza wprowadzenie do książki, wydaje się szczególnie trafnie wyrażać intencje Autorki: „to moja intymność domaga się ode mnie głosu, to ona żąda, by w obliczu ogólności, które podsuwa nauka, dał się słyszeć jej krzyk”. Bo jakkolwiek Małgorzata Opoczyńska przywołuje jako znaczące prowadzone przez siebie seminarium i dyskusje ze studentami, swoje doświadczenie jako psychoterapeutki i superwizorki, to jednocześnie podkreśla, że w istocie „książka była pisana nie z myślą o czymś, a z doświadczenia na własnej skórze i stanowi zapis przeżyć, na które zostały znalezione słowa”. Są więc tutaj wplecione w tekst wiersze autorki, jej sny, przytoczone są sytuacje, które się wydarzyły. Jest więc recenzowana praca i dziennikiem intymnym, i rodzajem eseju filozoficznego, który dotyka spotkania „Ja” – „Drugi”, jakie dokonuje się w psychoterapii.

Fragment recenzji dr hab. Barbary Józefik, prof. UJ
 
 
Więcej na  www.wuj.pl 

czwartek, 29 września 2016

Znamy nominacje do Nagrody im. Jana Długosza


Jury Konkursu nominowało 10 publikacji do Nagrody im. Jana Długosza 2016. Zwycięski tytuł poznamy pierwszego dnia Targów Książki w Krakowie, 27.10.2016.

Wśród nominowanych książek znalazła się "Polska Szeherezada" Doroty Wojdy. Autorce serdecznie gratulujemy!Więcej o książce można przeczytać na naszej stronie internetowej >>

Pełna lista nominowanych >>